Fresh Dragons

Dračí lodě, Brno

Pádlování na dračí lodi je moderní sport, který se již dostal do širšího povědomí veřejnosti. Svou atraktivitu si získává tím, že jej může provozovat téměř každý. Jediným omezením je nutnost, aby se sešlo dostatek pádlujících, kterých musí být 10 na malé lodi a 20 na velké. Klub Fresh Dragons vznikl, abychom společně trénovali, užili si zábavu v týmu, adrenalin při závodech a někdy i pocit z vítězství.

O propagaci dračích lodích se pravidelně stará Česká televize v pořadu Sport v regionech. V reportáži z Mistrovství ČR v Kojetíně byste neměli přehlédnout například věkové složení posádek, počet dívek v týmech nebo vztah dračích lodí k rychlostní kanoistice.

Dračí lodě jsou sportem především pro dospělé. V reportáži jste si mohli všimnout, že se věk pohybuje mezi 18 a 40. Větší podíl tvoří mladší ročníky. Při závodech ovšem bývají úspěšné i týmy s vyšším věkovým průměrem. Bývá to dáno tím, že k dračím lodím přechází sportovci z jiných odvětví. Ti si s sebou přináší zkušenosti a dobrou fyzickou kondici. Rychlostní kanoistika je dračím lodím nejblíž, protože pohyb těla při záběru je podobný. Kanoistika na oplátku obohacuje dračí lodě o propracované tréningové postupy.

Čím se liší úspěšné posádky od rekreačních závodníků? Nejlepší týmy se pravidelně připravují, alespoň jednou týdně. Obvykle mezi sebou mají sportovce se zkušenostmi. Náplň tréningů je podřízena přípravě na nadcházející závody, avšak respektuje možnosti jednotlivců. Posádka zdravého týmu nesmí být uzavřeným klubem elitních sportovců ani skupinou věčných začátečníků.

Fresh Dragons chtějí být úspěšným týmem. Máme několik šikovných členů a rádi se rozdělíme o zkušenosti. Vítáme všechny aktivní sportovce nebo ty, kteří svůj oblíbený sport teprve hledají. V našem týmu jsou muži i ženy. Podmínkou členství je účast na tréningu a na závodech. Účastníme se závodů na Jižní Moravě. Přijď se podívat na náš tréning.

Chci to zkusit

Společné foto po závodech