Fresh Dragons

Dračí lodě, Brno

Milí draci, 

chtěl bych vás seznámit s našimi tréninky, abyste věděli, co očekávat v průběhu celé sezóny.

Sezóna na vodě začíná v dubnu a končí v říjnu. Během této doby se chceme zúčastnit asi 6 závodů. Předtím než půjdeme na první závod, bychom měli absolvovat ideálně 10-12 tréninků. Náš první závod se tedy obvykle koná až v červnu. Pořadatelé sice organizují závody i v dubnu a květnu, avšak za rozumné považuji, když začátek závodní sezóny neuspěcháme. 

Tréninky obsahují fáze, ve kterých se zaměřujeme na vytrvalost, sílu a rychlost. Jelikož máme jen jeden trénink týdně, tak se všechny tři fáze vystřídají během každého tréninku. Poměr těchto fází se v průběhu sezóny mění. 

Na jaře klademe důraz na vytrvalost a rozhýbání těla. Úplně vynecháváme trénink rychlosti. Jarní tréninky obsahují dlouhé jízdy, střídání silových úseků s volnějšími úseky. 

Později přidáváme rozvoj síly a nácvik rychlosti. Trénujeme starty, jezdíme půlené dvoustovky. Ještě později jezdíme dvoustovky z jízdy. Asi 4-5 týdnů před prvním závodem už trénujeme naplno, tedy zejm. dvoustovky s pevným startem.

Složení tréninku

Jezdíme dvě kolečka: od naší loděnice k jezu v Jundrově. Trénink máme rozdělený takto:

Loděnice ➡️ jez v Jundrově

Intervalový trénink. Střídání rychlých a pomalých fází, silových a odpočinkových fází. Začínáme lehčími cviky, jako např. pyramidou, abychom si natrénovali souhru a zahřáli se. Postupně přidáváme na síle a intenzitě.

Jez v Jundrově ➡️ loděnice

Trénink startů a dvoustovek.

Loděnice ➡️ most v Jundrově

Trénink pětistovek.

Most v Jundrově ➡️ most v Jundrově

Jízda 1km.

Most v Jundrově ➡️ loděnice

Volno, odpočinek, ladění techniky.

Trénink začátečníků

Začátečníci jezdí společně s námi v lodi. Trenér se jim věnuje na začátku, řekněme do mostu v Jundrově. Potom až na konci tréninku, když ostatní mají volno a vracíme se na loděnici. Začátačníci se typicky neúčastní dvoustovkových jízd, protože by nestíhali. Jinak se průběžně zapojují, jakmile se cítí připravení.

Martin